ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Львівська фундація суспільних наук є професійною науковою громадською організацією, що об’єднує провідних науковців, які активно займаються різноманітними дослідженнями сучасних проблем суспільних наук (філософія, політологія, соціологія та історія).

Львівська фундація суспільних наук була створена у 2010 році колективом молодих науковців з міста Львова.

Основні напрями діяльності:

1. організація наукових семінарів, круглих столів, конференцій регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівня;

2. надання методологічної допомоги членам організації під час написання дисертаційних досліджень;

3. створення форуму для ефективного спілкування молодих науковців-гуманітаріїв;

4. представництво інтересів членів організації у зносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування;

5. розробка та впровадження комплексних проектів, спрямованих на розвиток вітчизняної гуманітарної науки;

6. сприяння впровадженню на практиці діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх без виключення форм власності результатів дисертаційних робіт членів організації;

7. організація спільного дозвілля членів організації для забезпечення їх неформального спілкування.