ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  • http://www.aspirant.com.ua – Портал "Аспирант Украины"- для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією. Наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.
  • http://www.disser.biz/ – Сайт для тих, хто розпочав наукову роботу. Надається загальна схема роботи над дисертацією (вибором теми, формуванням назви, складанням плану, підбором літературних джерел, написанням огляду літератури). Висвітлюються питання композиції і оформлення дисертаційної роботи, підготовки публікацій, публічного захисту дисертації. Ретельно розглядаються аспекти підготовки дисертаційного дослідження з педагогіки і психології.
  • http://xn--c1ajbknbbt0c0f.net/ – На сайті детально розглянуті методи соціологічних досліджень, основні соціологічні поняття. Є соціологічний форум і соціологічні онлайн опитування на різні теми.
  • http://dis.finansy.ru – Портал на допомогу аспірантові - все по написанню, оформленню і захисту дисертації, наукових робіт, інша різноманітна інформація. Електронні версії книг і статей з фінансів та банківської діяльності.
  • http://disser.h10.ru/about.html – Сайт "Библиотека диссертаций" надає доступ до електронних версій кандидатських і докторських дисертацій. Висвітлено досвід кандидатів і докторів наук щодо труднощів і проблем дисертаційного дослідження, найновіша інформація про зміни в сфері законодавства про захист робіт. Організовано зручний пошук по темам дисертацій, ключовим словам, автору і шифру спеціальності.
  • http://socipolit.ru/ – Статті по соціології і політології. Основний упор йде на соціологічні матеріали. Сайт дуже корисний для студентів і аспірантів.