ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  • mon.gov.ua – Сайт Міністерства освіти і науки України.
  • aspirant.com.ua – Портал "Аспирант Украины" орієнтований на аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. На сайті ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією, наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.
  • социология.net – На сайті детально розглянуті методи соціологічних досліджень, основні соціологічні поняття. Є соціологічний форум і соціологічні онлайн опитування на різні теми.
  • disser.h10.ru – Сайт "Библиотека диссертаций" надає доступ до електронних версій кандидатських і докторських дисертацій. На сайті висвітлюється досвід кандидатів і докторів наук щодо труднощів і проблем дисертаційного дослідження, подається найновіша інформація про зміни в сфері законодавства про захист наукових робіт. Для зручного користування сайтом, організовано пошук по темам дисертацій, ключовим словам, авторам і шифрам спеціальностей.
  • socipolit.ru – Статті по соціології і політології. Основний акцент робиться на соціологічних матеріалах.