ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

07. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 • 07.00.01 Історія України
 • 07.00.02 Всесвітня історія
 • 07.00.04 Археологія
 • 07.00.05 Етнологія
 • 07.00.06 Історіографія, джерелознавство
  та спеціальні історичні дисципліни
 • 07.00.07 Історія науки й техніки
 • 07.00.09 Антропологія

09. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 • 09.00.01 Онтологія, гносеологія, феноменологія
 • 09.00.02 Діалектика і методологія пізнання
 • 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.04 Філософська антропологія, філософія культури
 • 09.00.05 Історія філософії
 • 09.00.06 Логіка
 • 09.00.07 Етика
 • 09.00.08 Естетика
 • 09.00.09 Філософія науки
 • 09.00.10 Філософія освіти
 • 09.00.11 Релігієзнавство
 • 09.00.12 Українознавство
 • 09.00.14 Богослов'я

22. СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 • 22.00.01 Теорія та історія соціології
 • 22.00.02 Методологія та методи соціологічних досліджень
 • 22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини
 • 22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології

23. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 • 23.00.01 Теорія та історія політичної науки
 • 23.00.02 Політичні інститути та процеси
 • 23.00.03 Політична культура та ідеологія
 • 23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем
  та глобального розвитку
 • 23.00.05 Етнополітологія та етнодержавознавство