ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Міжнародна науково-практична конференція

«Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук

на розвиток сучасної цивілізації»


м. Львів,  25–26 лютого 2022 р.

 

Організатором науково-практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації» є громадська організація «Львівська фундація суспільних наук» (м. Львів).


Збірнику тез наукових доповідей присвоюються відповідні бібліотечні індекси УДК.

Інформація про участь:

Учасникам необхідно до 22 лютого 2022 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді. Оргкомітет здійснює рецензування тез доповідей, після чого учасники отримують реквізити для оплати організаційного внеску. Відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску необхідно надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська.

Головні напрями конференції:

  • Актуальні питання філософських наук (онтологія, гносеологія, феноменологія; діалектика і методологія пізнання; соціальна філософія та філософія історії; філософська антропологія; філософія культури; історія філософії; логіка; етика; естетика; філософія науки; філософія освіти; релігієзнавство; українознавство; богослов'я);
  • Актуальні питання соціологічних наук (теорія та історія соціології; методологія та методи соціологічних досліджень; соціальні структури та соціальні відносини; спеціальні та галузеві соціології);
  • Актуальні питання історичних наук (історія України; всесвітня історія; археологія; етнологія; історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; історія науки й техніки; антропологія);
  • Актуальні питання політичних наук (теорія та історія політичної науки; політичні інститути та процеси; політична культура та ідеологія; політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; етнополітологія та етнодержавознавство).

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма участі: заочна.

 

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні

три дії:

І. Учасникам необхідно до 22 лютого 2022 року (включно) заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської фундації суспільних наук у розділі «Заходи».


ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ


ІІ. Надіслати до оргкомітету до 22 лютого 2022 року (включно) на електронну скриньку Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду тези доповіді на українській, російській чи англійській мові.

ІІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 190 грн. та надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції.

Учасникам з інших країн за додатковою інформацією потрібно звернутися до Оргкомітету конференції.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції та містити слово «Квитанція» (наприклад, Калініченко_Квитанція).

Вимоги до тез доповідей:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів); вчене звання, науковий ступінь (для осіб, які його мають), посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому розташовано навчальний заклад, держава; назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

4. Актуальні питання політичних наук

 

Михайленко Г. В.

аспірант кафедри політології та міжнародних відносин

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів, Україна

ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Текст тез

  • Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].
  • Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції та містити слово «тези» (наприклад, Калініченко_тези.doc).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.

Електронний примірник тез буде надісланий на e-mail учасникам заходу через 10 днів після проведення конференції.

Друкований збірник тез буде надісланий учасникам заходу через 3 тижні після проведення конференції на поштову адресу, вказану у заявці.


Оргкомітет конференції:

W: www.s-sciencefoundation.lviv.ua

@: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

T: +38 066 789 82 07

Час роботи: Пн-Пт 08:00-17:00


ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ У ФОРМАТІ «MS WORD»

 

1. Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів за допомогою платіжної системи MIGOM.COM.
За додатковою інформацією обов’язково звертайтеся до Оргкомітету конференції.