ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК

З ПОЛІТИЧНИХ НАУК:

Politicus (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського)

Актуальні проблеми політики (Національний університет «Одеська юридична академія»)

З ІСТОРИЧНИХ НАУК:

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)

З СОЦІОЛОГІЧНИХ НАУК:

Габітус (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій)